Enda Enerji Holding A.Ş.

Şirketimiz, Türkiye'nin yenilenebilir enerji üretim alanının önemli şirketlerinden ve ödenmiş sermayesi 300.000.000 TL olan Enda Enerji Holding A.Ş.'nin sermayesine %19,50 oranında iştirak eden büyük ortağıdır.

 

Enda Enerji Holding A.Ş., 07 Ocak 1993 yılında İzmir’de kurulmuştur. Ana faaliyet konusu yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretim projeleri geliştirmek, yatırımları gerçekleştirmek ve üretim santrallerini işletmeye alarak elektrik üretimi yapmaktır.

 

Enda bünyesinde bulunan ve çevre dostu profesyonel bir yönetim anlayışıyla işletilen 10 elektrik üretim santralinin toplam 180,18 MW’lık yenilenebilir kurulu gücünü, 68,6 MW kurulu güce sahip 5 adet RES (Germiyan, Urla, Alaçatı, Mordoğan, Yaylaköy), 104,08 MW kurulu güce sahip 4 adet HES (Çaygören, Akçay, Eğlence-1 ve Eğlence-2) ve 7,5 MW kurulu güce sahip 1 adet JES (Tuzla) oluşturmaktadır.

 

 

 

ENDA, %100 yenilenebilir enerji kaynakları vasıtasıyla ürettiği elektriğin %99’nu  YEKDEM kapsamında satmaktadır.

 

ENDA, faaliyetlerinin çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurmakta ve olası risklerin en aza indirilmesi konusundaki çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Bu doğrultuda faaliyet gösterdiği tüm enerji tesislerinde ağaçlandırma çalışmaları yapmaktadır.

 

Atık yönetimi konusundaki hassasiyetiyle, çevre kirliliğinin önüne geçebilmeyi ve doğal kaynakları korumayı amaçlamaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik kapsamında yetkili kurumlar tarafından atık yönetimini yapmakta olup, atıkların geri dönüşümü ve bertarafı sağlanmaktadır.

 

Ayrıca, karbon salınımının azaltılması konusunda tüm yenilenebilir enerji santrallerinde ve projelerinde Gönüllü Karbon Piyasası sertifika müracaatları yapılmış olup, Türkiye’de ilk Gold Standart Sertifikasını alan Tuzla Jeotermal Santrali, 2010 yılından bugüne kadar toplam 79.735 ton Gönüllü Karbon Emisyonu Azaltımı sertifika miktarını sağlamıştır.

 

Kalite yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki etkin politika ve uygulamaları hayata geçiren Enda, bu sistemleri belgelendirme yönünde de gerekli özeni göstermekte ve düzenli olarak raporlamaktadır. Enda ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001, ISO 27001 ve ISO 10002 entegre yönetim sistemi sertifikalarına sahiptir.


www.endaenerji.com.tr


© Pamukova Elektrik Üretim A.Ş